hard to beat

پیشنهاد کاربران

بهترین بودن؛بسیار بهتر و بالاتر بودن
( طوری که رقابت و نزدیک شدن به آن سخت باشد )
شکست دادن ( در مورد انسان یا چیزی ) سخته.
وقتی بکار می بریم که بگیم از این بهتر نیست یا سخته بهترشو پیدا کنی.
مثلا اگه تو رستورانی و بگی :
The food is hard to beat
یعنی سخته توو رستورانای دیگه بهتر از این پیدا کنی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما