hand tool

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] ابزار دستی
[کامپیوتر] ابزرار دسی ابزاری موجود در برخی از محیطهای گرافیکی که شبیه به دست انسان است و امکان حرکت تصویر را در اطراف صفحه می دهد . اگر چنین ابزاری وجود داشته باشد . معمولاً در کناره ها و پایین پنجره ی در حال مرور، میله های چرخش وود نخواهند داشت .

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما