halocline


نمک مرز (محلی در ژرفنای دریا که در آن میزان نمک آب به طور قابل ملاحظه ای زیاد می شود)
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] شیب شوری دریا افزایش رو به پایین شوری آب دریا یا شور تر شدن آب دریا با افزایش عمق مقایسه شود با: thermacline

پیشنهاد کاربران

halocline ( اقیانوس شناسی )
واژه مصوب: شوری شیب
تعریف: لایه ای از آب اقیانوس ها که در آن شوری، شیو عمودی دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما