half wavelength

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] نیم طول موج مسافت متناظر با طول الکتریکی نصف یک طول موج در بسامد کاری یک خط انتقال، آنتن ،یا وسایل دیگر.

معنی یا پیشنهاد شما