half wave rectification

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] یکسوساز نیم موج نوعی یکسوسازی که در آن جریان تنها در نیم چرخه های متناوب جاری می شود.

پیشنهاد کاربران

یکسوسازی نیم موج
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما