half wave control

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] کنترل نیم موج نوعی روش کنترل فاز که تنها در نیمی از هر چرخه ی ای سی عمل می کند. در این روش توان بار از صفر تا نصف حداکثر مقدار تمام موج یا از نصف توان تا کل توان قابل تغییر است . خروجی به شکل ولتاژ دی سی پالسی است . عنصر کنترل کننده می تواند یک یکسوساز کنترل شونده ی سیلیسیمی، یا سایر قطعات حالت جامد کنترل کننده ی توان یا یک تیراترون یا سایر لامپهای گازی کنترل شونده باشد .

معنی یا پیشنهاد شما