half power frequency

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] بسامد نیم توان هریک از دو بسامد واقع در دو طرف منحنی پاسخ یک تقویت کننده که در آن ولتاژ به 70/7% مقدار وسط باند یا نقطه ی مرجع دیگر می رسد .

معنی یا پیشنهاد شما