haldenhang or wash slope or wash slope

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] هالدن هانگ مترادفی برای wash slope. مشتق شده از: German haldenhany سطح شیب دار ناشی از فرسایش قسمت پایینی صخره.

معنی یا پیشنهاد شما