hadrosaurids or hadrosaurid or hadrosaurid

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] زیر راسته ای از دایناسور های راسته ornithopod و زیر رده ornithischian می باشند.دایناسورهای منقار دار اردک مانند

معنی یا پیشنهاد شما