برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1357 100 1

hypotension

/ˌhaɪpoˈtenʃən/ /ˌhaɪpoˈtenʃən/

معنی: فشار خون خیلی پایین، فشار خیلی ضعیف وغیر عادی رگها
معانی دیگر: (پزشکی - فشار خون بسیار کم) کم خون فشاری، کم فشار خونی، طب فشار خیلی ضعیف وغیر عادی رگها

بررسی کلمه hypotension

اسم ( noun )
• : تعریف: excessively low blood pressure, or an illness resulting from this condition.

واژه hypotension در جمله های نمونه

1. Orthostatic hypotension occasionally is a serious side effect.
[ترجمه ترگمان]Orthostatic hypotension گاهی اوقات یک اثر جانبی جدی است
[ترجمه گوگل]گلوگاه خونریزی ارتواستیک یک عارضه جانبی جدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Problems with diamorphine include vomiting, bradycardia, and hypotension, but in small doses diamorphine is better than any sedative.
[ترجمه ترگمان]مشکلات مربوط به diamorphine عبارتند از استفراغ، bradycardia، و hypotension، اما در دوزهای کم، بهتر از هر آرام‌بخش است
[ترجمه گوگل]مشکلات دیمرفین شامل استفراغ، برادی کاردی و فشار خون، اما در دوزهای کوچک، دیمرفین بهتر از هر نوع آرام بخش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The involved organs and hypotension affect the prognosis of the patients visibly.
[ترجمه ترگمان]اعضا و hypotension درگیر بر پیش‌بینی بیماران به طور مشخص تاثیر می‌گذارند
[ترجمه گوگل]اندام های درگیر و هیپوتانسیون در معرض پیش آگهی بیماران قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It has been observed in rabbits that hypotension caused by haemorrhagic orendotoxic shock could be rev ...

مترادف hypotension

فشار خون خیلی پایین (اسم)
hypotension
فشار خیلی ضعیف وغیر عادی رگها (اسم)
hypotension

معنی کلمه hypotension به انگلیسی

hypotension
• low blood pressure (medicine)

hypotension را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hypotension
کلمه : hypotension
املای فارسی : هیپوتانسیون
اشتباه تایپی : اغحخفثدسهخد
عکس hypotension : در گوگل

آیا معنی hypotension مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )