برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

hypostatize or size


ذات جدا دانستن - شخصیت دادن به - مسلم فر­ کردن

hypostatize or size را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hypostatize or size
کلمه : hypostatize or size
املای فارسی : هیپستتیز آور سیز
اشتباه تایپی : اغحخسفشفهظث خق سهظث
عکس hypostatize or size : در گوگل

آیا معنی hypostatize or size مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )