برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

hymenology

hymenology را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
هایمنولوژی یک اصطلاح طبی بوده و به معنی علم شناخت پرده ها و غشا های بدن هست. شاید در سایر علوم تخصصی باشد ،ولی حقیر معنی طبی و فیزیولوژیکی انرا بیان نمودم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hymenology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )