برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hurt someone's feelings


احساسات کسی را جریحه دار کردن

hurt someone's feelings را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساسان اس
to offend or hurt someone

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hurt someones feelings

کلمه : hurt someone's feelings
املای فارسی : اراحت سمئونئس فیلینگس
اشتباه تایپی : اعقف سخئثخدث'س بثثمهدلس
عکس hurt someone's feelings : در گوگل

آیا معنی hurt someone's feelings مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )