برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1464 100 1

hurry skurry


scurry hurry دستپاچگی، شتاب زدگی، باشتاب انجام شده، درهم وبرهم، از روی دستپاچگی، بطور درهم وبرهم

معنی عبارات مرتبط با hurry skurry به فارسی

جنب و جوش، بیا و برو، شلوغ و پلوغی، درهم و برهمی، با دستپاچگی عمل کردن، شورتی گری، تند و بد کار کردن، شلوغ پلوغ کردن، نابسامان

hurry skurry را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hurry skurry
کلمه : hurry skurry
املای فارسی : هورری سکورری
اشتباه تایپی : اعققغ سنعققغ
عکس hurry skurry : در گوگل

آیا معنی hurry skurry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران