برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hurry scurry or hurry skurry


جنب و جوش، بیا و برو، شلوغ و پلوغی، درهم و برهمی، با دستپاچگی عمل کردن، شورتی گری، تند و بد کار کردن، شلوغ پلوغ کردن، نابسامان

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hurry scurry or hurry skurry

کلمه : hurry scurry or hurry skurry
املای فارسی : هورری سکورری آور سکورری
اشتباه تایپی : اعققغ سزعققغ خق اعققغ سنعققغ
عکس hurry scurry or hurry skurry : در گوگل

آیا معنی hurry scurry or hurry skurry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )