برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

humoralist


کسیکه ناخوشی های تن را نتیجه فسادخلط های چهارگانه میداند

humoralist را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی humoralist
کلمه : humoralist
املای فارسی : هومرلیست
اشتباه تایپی : اعئخقشمهسف
عکس humoralist : در گوگل

آیا معنی humoralist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران