برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

humbling

humbling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان مصطفائی
فروتن , شکست نفسی کردن
بعضی اوقات عاجز نیز معنی میدهد
It does exactly what you tell it to do,
and that can be most humbling
محسن
مایۀ تواضع
محمد حسین
خوار کننده در
And there await them a humbling chastisement
و برای آنها عذابی خوار کننده ای است
کتاب آثار ترجمه شده اسلامی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی humbling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )