برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1455 100 1

human growth hormone


رجوع شود به: growth hormone

واژه human growth hormone در جمله های نمونه

1. Human growth hormones are injected under the skin.
[ترجمه ترگمان]هورمون رشد انسان زیر پوست تزریق می‌شود
[ترجمه گوگل]هورمون رشد انسان تحت پوست تزریق می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Testosterone and human growth hormones are among the substances mentioned in such accusations.
[ترجمه ترگمان]Testosterone و هورمون‌های رشد انسان از جمله موادی هستند که در چنین اتهاماتی ذکر شده‌اند
[ترجمه گوگل]تستوسترون و هورمون رشد انسان از جمله مواد ذکر شده در چنین اتهامات هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The human growth hormone is the next in a long line of chemicals to be manufactured industrially, using recombinant-DNA techniques.
[ترجمه ترگمان]هورمون رشد انسان در یک رشته طولانی از مواد شیمیایی تولید می‌شود که به صورت صنعتی تولید می‌شود و با استفاده از تکنیک‌های recombinant - DNA تولید می‌شود
[ترجمه گوگل]هورمون رشد انسان بعدی است که در یک خط طولانی از مواد شیمیایی برای تولید صنعتی، با استفاده از تکنیک های نوترکیب DNA
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Does human growth hormone really help? ...

human growth hormone را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی human growth hormone
کلمه : human growth hormone
املای فارسی : هومن روته هورمون
اشتباه تایپی : اعئشد لقخصفا اخقئخدث
عکس human growth hormone : در گوگل

آیا معنی human growth hormone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران