برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

how much

/haʊ mʌʧ/ /haʊ mʌʧ/

معنی: چقدر
معانی دیگر: چه مقدار، بیش از حد، چقدر چه اندازه

واژه how much در جمله های نمونه

1. Work today, for you know not how much you may be hindered tomorrow.
[ترجمه مبینا] امروز رو از دست نده چون تو نمیدونی فردا چه اتفاق هایی قرار بیوفته
|
[ترجمه ترگمان]امروز کار کنید، چون خودتان می‌دانید که فردا چه قدر مزاحم می‌شوید
[ترجمه گوگل]امروز کار کنید، زیرا شما نمی دانید که فردا فرد مانع شما می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. How much does it cost to get to Shinj?
[ترجمه ترگمان]برای رسیدن به Shinj چقدر هزینه دارد؟
[ترجمه گوگل]برای شینج چقدر هزینه دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. How much would it cost to hire a car for a fortnight?
[ترجمه ترگمان]کرایه کردن یک ماشین برای دو هفته چقدر هزینه داشت؟
[ترجمه گوگل]چه مقدار هزینه برای استخدام یک ماشین برای دو هفته؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. How much m ...

مترادف how much

چقدر (قید)
how many , how much

معنی عبارات مرتبط با how much به فارسی

مایه تیله چقد داری
چقدر بشما بدهکار هستم، چقدرباید بشما بدهم، چقدرطلب شمامیشود

معنی کلمه how much به انگلیسی

how much
• what is the amount (that it costs?); what amount, how many, what quantity
how much does it cost?
• how much do i have to pay for it?, how much is it?
how much is it?
• how much does it cost?
how much longer?
• until when?, until what time?, how much time is left?

how much را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عرفان
به چه اندازه
B22
چه قدر(برای اسامی قابل شمارش مثل مداد.پاکن.و..)
Hossein
چه مقدار،چه قدر
Amir
به چه مقدار به چه اندازه
themahdieh
چقدر.
برای غیر قابل شمارش
-----
چه تعداد چه قدر
دکتر سعیدی
مقداری که: That's how much this TV costs
علی رسولی فر
برای شمارش چیز های غیر قابل شمارش استفاده میشه
amin hoseinpour
چقدر برای اسامی غیر قابل شمارش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی how much

کلمه : how much
املای فارسی : آاوو موسه
اشتباه تایپی : اخص ئعزا
عکس how much : در گوگل

آیا معنی how much مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )