برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
how - in - the - world
شبکه مترجمین ایران

how in the world

how in the world را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
in the world برای تاکید و نشان دادن تعجب میاد
شبیه �کجای دنیا�

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی how in the world مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )