برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

houston

/ˈhjuːstən/ /ˈhjuːstən/

ساموئل هیوستن (سپهسالار و دولتمرد امریکایی)، شهر هیوستن (در ایالت تگزاس - امریکا)

واژه houston در جمله های نمونه

1. On any given day in the Houston area, half the hospital beds are empty.
[ترجمه ترگمان]در هر روز در منطقه هوستون، نیمی از تخت‌های بیمارستان خالی هستند
[ترجمه گوگل]در هر روز مشخص شده در منطقه هوستون، نیمی از تخت بیمارستان خالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He passed through a university course in Houston.
[ترجمه ترگمان]او از یک دانشگاه دانشگاهی در هوستون عبور کرد
[ترجمه گوگل]او در یک دوره دانشگاهی در هوستون گذراند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There's almost a giddiness surrounding the talks in Houston.
[ترجمه ترگمان]تقریبا یک سرگیجه در مورد مذاکرات در هوستون وجود دارد
[ترجمه گوگل]در هوستون مذاکرات تقریبا وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Houston swept Orlando to become NBA champions.
[ترجمه ترگمان]هوستون از اورلاندو خواست تا قهرمان NBA شود
[ترجمه گوگل]هوستون اورلاندو را تبدیل به قهرمان NBA کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه houston به انگلیسی

houston
• city in texas (usa); family name
houston chronicle
• major daily newspaper published in texas (usa)
houston rockets
• american basketball team in texas (member of the n.b.a.)
whitney houston
• (born 1963) american pop singer, winner of the 1993 grammy awards for best record and best album for her music from the soundtrack to the film "the bodyguard"

houston را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

P.L
شهر هیوستن در تگزاس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی houston

کلمه : houston
املای فارسی : هیوستون
اشتباه تایپی : اخعسفخد
عکس houston : در گوگل

آیا معنی houston مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )