برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1427 100 1

housefly

/ˈhaʊsflaɪ/ /ˈhaʊsflaɪ/

معنی: مگس
معانی دیگر: (حشره شناسی) مگس، مگس خانگی (جنس musca به ویژه musca domestica که در همه ی جهان یافت می شود)

بررسی کلمه housefly

اسم ( noun )
حالات: houseflies
• : تعریف: a fly that is commonly found in and around human dwellings and is known to spread a number of diseases.

واژه housefly در جمله های نمونه

1. Alice Foley, growing up in Bolton during the 1890s, remembered the plague of houseflies emanating from the privies in summer.
[ترجمه ترگمان]آلیس فولی که در دهه ۱۸۹۰ در بولتون بزرگ شده‌بود، به یاد طاعون houseflies که در تابستان از فاضلاب بیرون می‌زد به یاد آورد
[ترجمه گوگل]آلیس فولی، که در دهه 1890 در بولتون رشد می کند، طاعون خانه های گیاهی را که از تابستان سال گذشته به وجود آمده است، به یاد می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Even as I listened to him, mosquitoes, fat as houseflies, feasted on my legs.
[ترجمه ترگمان]حتی وقتی به حرف‌هایش گوش می‌دادم، پشه‌ها، چاق و چاق، مثل houseflies، از روی پاهایم لذت می‌بردند
[ترجمه گوگل]حتی وقتی که من به او گوش می دادم، پشه ها، چربی به اندازه کرم ها، روی پای من جا دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Housefly(Musca domestica)is an important reproducible insect resource.
[ترجمه ترگمان]Housefly (Musca domestica)یک منبع بسیار مهم برای حشرات است
[ترجمه گوگل]Housefly (Musca domestica) یک منبع حشرات قابل تجدیدپذیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Wish you can benefit from our onlin ...

مترادف housefly

مگس (اسم)
fly , housefly

معنی housefly در دیکشنری تخصصی

housefly
[بهداشت] مگس

معنی کلمه housefly به انگلیسی

housefly
• two-winged fly common to all parts of the world

housefly را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی housefly
کلمه : housefly
املای فارسی : هوسفلی
اشتباه تایپی : اخعسثبمغ
عکس housefly : در گوگل

آیا معنی housefly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )