برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1394 100 1

house of correction

/haʊsəvkəˈrekʃn̩/ /haʊsəvkəˈrekʃn̩/

معنی: زندان، دار التادیب
معانی دیگر: ادبخانه

بررسی کلمه house of correction

اسم ( noun )
• : تعریف: an institution for the confinement and reformation of those convicted of minor offenses who are not regarded as confirmed criminals.

مترادف house of correction

زندان (اسم)
tolbooth , jail , coop , grate , prison , bridewell , dungeon , gaol , quod , house of correction , calaboose , hothouse , presidio , pokey , tollbooth
دار التادیب (اسم)
bridewell , house of correction

معنی کلمه house of correction به انگلیسی

house of correction
• institution for the confinement and reform of persons convicted of minor offenses

house of correction را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی house of correction
کلمه : house of correction
املای فارسی : هوس اوف کررکتین
اشتباه تایپی : اخعسث خب زخققثزفهخد
عکس house of correction : در گوگل

آیا معنی house of correction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )