برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1397 100 1

house of commons

/haʊsəvˈkɑːmənz/ /haʊsəvˈkɒmənz/

(انگلیس) مجلس عوام، مجلس مبعوثان، مجلس عوام انگلیس

بررسی کلمه house of commons

اسم ( noun )
• : تعریف: the elective lower legislative house of the British and Canadian parliaments.

واژه house of commons در جمله های نمونه

1. After a long debate, the House of Commons approved the bill.
[ترجمه ترگمان]پس از یک بحث طولانی، مجلس عوام لایحه را تصویب کرد
[ترجمه گوگل]پس از یک بحث طولانی، مجلس عوام این لایحه را تصویب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The visitor's gallery in the House of Commons was full.
[ترجمه ترگمان]تالار بازدیدکننده در مجلس عوام پر بود
[ترجمه گوگل]گالری بازدید کننده در مجلس عوام پر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The House of Commons and the House of Lords comprise / compose / constitute the British Parliament.
[ترجمه ترگمان]مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل پارلمان بریتانیا را تشکیل می‌دهند
[ترجمه گوگل]مجلس عوام و مجلس نمایندگان پارلمان انگلیس را تشکیل می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The British Parliament comprises/consists of/is composed of the House of Commons and the House of Lords.
[ترجمه ترگمان]پارلمان بریتانیا متشکل از \/ تشکیل مجلس عوام و مجلس اعیان است
[ترجمه گوگل]پارلمان ...

معنی عبارات مرتبط با house of commons به فارسی

معنی کلمه house of commons به انگلیسی

house of commons
• elective lower house of parliament (great britain)
• the house of commons is the more powerful of the two parts of parliament in britain or canada. members of parliament are elected to the house of commons by the adult population of the country.
• you can also refer to the building where members of parliament meet as the house of commons.
seat in the house of commons
• place in the british parliament

house of commons را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی house of commons
کلمه : house of commons
املای فارسی : هوس اوف کممنس
اشتباه تایپی : اخعسث خب زخئئخدس
عکس house of commons : در گوگل

آیا معنی house of commons مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )