برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

house agent

/haʊsˈeɪdʒənt/ /haʊsˈeɪdʒənt/

دلال خانه

واژه house agent در جمله های نمونه

1. House Agent: Do you want a big house?
[ترجمه ترگمان]یه خونه بزرگ می خوای؟
[ترجمه گوگل]نماینده خانه: آیا شما یک خانه بزرگ را می خواهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We are going to ask a house agent for some advice.
[ترجمه ترگمان]ما می‌خواهیم از یک مامور خانه برای مشورت دعوت کنیم
[ترجمه گوگل]ما قصد داریم برای مشاوره ای از یک نماینده خانه بپرسیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. House Agent:Do you require a big abode?
[ترجمه ترگمان]تو به یه خونه بزرگ نیاز داری؟
[ترجمه گوگل]نماینده خانه: آیا شما به یک محل بزرگ نیاز دارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We started USA House Agent in order to help Chinese citizens buy homes in America.
[ترجمه ترگمان]ما به منظور کمک به شهروندان چینی برای خرید خانه‌هایی در آمریکا، نماینده خانه آمریکا را شروع کردیم
[ترجمه گوگل]ما از نمایندگی خانه ایالات متحده آمریکا به منظور کمک به شهروندان چینی خرید خانه ها در آمریکا آغاز کردیم
[ترجمه شما] ...

house agent را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی house agent
کلمه : house agent
املای فارسی : هوس ایجنت
اشتباه تایپی : اخعسث شلثدف
عکس house agent : در گوگل

آیا معنی house agent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )