برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

hot blooded

/ˈhɑːtˈblədəd/ /hɒtˈblʌdɪd/

خون گرم، باحرارت، تندخو، مهیج، اتشی مزاج

بررسی کلمه hot blooded

صفت ( adjective )
مشتقات: hot-bloodedness (n.)
(1) تعریف: easily aroused or angered; excitable.
متضاد: calm

(2) تعریف: having or showing strong emotions or passion; ardent; adventuresome.
متضاد: cold

معنی کلمه hot blooded به انگلیسی

hot blooded
• someone who is hot-blooded quickly and easily expresses their feelings, especially those of anger or love.

hot blooded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
خون گرم
زهرا
آدم جوشی، تند مزاج
moEin
گرمایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی hot blooded

کلمه : hot blooded
املای فارسی : هات بلودد
اشتباه تایپی : اخف ذمخخیثی
عکس hot blooded : در گوگل

آیا معنی hot blooded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )