برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1430 100 1

horticulture

/ˈhɔːrtɪˌkəlt͡ʃər/ /ˈhɔːtɪkʌlt͡ʃə/

معنی: باغبانی علمی، گل برزی، علم رویانیدن گیاهها
معانی دیگر: (هنر پرورش گل و میوه و سبزیجات) باغداری، گل پروری و سبزی کاری، باغبانی، پالیزکاری

بررسی کلمه horticulture

اسم ( noun )
مشتقات: horticultural (adj.), horticulturist (n.)
• : تعریف: the art or science of growing vegetables, flowers, fruits, or ornamental plants.

- Without some knowledge of horticulture, one is unlikely to have a successful vegetable garden.
[ترجمه ترگمان] بدون دانش باغبانی، بعید است که یک باغ سبزیجات موفق داشته باشد
[ترجمه گوگل] بدون داشتن برخی اطلاعات از باغبانی، بعید است یک باغ سبزیجات موفق داشته باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه horticulture در جمله های نمونه

1. Indeed, horticulture is of equal importance to the maintaining of the animal collection.
[ترجمه میترا] در حقیقت، باغبانی و حفظ مجموعه حیوانات از اهمیت یکسانی برخوردار هستند.
|
[ترجمه ترگمان]در حقیقت، باغبانی برای حفظ مجموعه حیوانات از اهمیت یکسانی برخوردار است
[ترجمه گوگل]در حقیقت، باغبانی اهمیت حیاتی برای حفظ مجموعه حیوانات دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is suggested that machines required for horticulture, and 1 for library.
[ترجمه ترگمان]پیشنهاد شده‌است که ماشین‌آلات مورد نیاز برای باغبانی و ۱ کتابخانه برای کتابخانه
[ترجمه گوگل]پیشنهاد می شود ماشین آلات مورد نیاز برای باغبانی و 1 کتابخانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Pomology - the branch of horticulture concerned with the study of fruit.
[ترجمه ترگمان]باغبانی - شاخه باغبانی که به مطالعه میوه علاقمند است
[ترجمه گوگل]پومولوژی - شاخه باغبانی مربوط به مطالعه میوه است
[ترجمه شما] ...

مترادف horticulture

باغبانی علمی (اسم)
horticulture
گل برزی (اسم)
horticulture
علم رویانیدن گیاهها (اسم)
horticulture

معنی کلمه horticulture به انگلیسی

horticulture
• science of plant cultivation
• horticulture is the study and practice of growing plants.

horticulture را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
علم و هنر پرورش گیاهان
The art and science of growing plants (fruits, vegetables, flowers and ornamental plants

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی horticulture
کلمه : horticulture
املای فارسی : هرتیکولتور
اشتباه تایپی : اخقفهزعمفعقث
عکس horticulture : در گوگل

آیا معنی horticulture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )