برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

horny


معنی: سفت، شهوتی، شاخی، شیدا
معانی دیگر: وابسته به یا ساخته شده از شاخ، شاخسان، شاخدیس، (پوست دست و غیره) سفت، سخت، پینه زده، (خودمانی - از نظر جنسی تحریک شده) شهوتی، حشری، پرشهوت، شاخ دار، شیپوری

بررسی کلمه horny

صفت ( adjective )
حالات: hornier, horniest
مشتقات: hornily (adv.), horniness (n.)
(1) تعریف: having horns or hornlike projections.

(2) تعریف: made of or similar to horn.

(3) تعریف: hardened, or calloused.
مشابه: callous

- horny feet
[ترجمه ترگمان] * * * * * * * * *
[ترجمه گوگل] پاهای سفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: (vulgar slang) lustful, or easily aroused sexually.
مشابه: erotic, lascivious, lusty

مترادف horny

سفت (صفت)
firm , able-bodied , stiff , horny , hard , rigid , fast , solid , dense , tough , tight , tenacious , thick , ironclad , stark , burly , brawny , beefy , chopping , tense , taut , wiry , hard-boiled , muscle-bound
شهوتی (صفت)
horny , concupiscent , oversexed
شاخی (صفت)
horny , corny , horn , corneous , keratinous
شیدا (صفت)
horny , lovelorn

معنی کلمه horny به انگلیسی

horny
• made of horn, resembling horn; hard, bony; having horns, horned; (slang) sexually aroused (vulgar)
• something that is horny is hard, strong, and made of horn or a substance like horn.
• you can describe someone's skin as horny when it is very hard, tough, or wrinkled.
• if you describe someone as horny, you mean that they are sexually aroused or easily aroused; an informal use.
horny handed
• having callous hands from work
horny layer
• outermost layer of the epidermis that is made up of dead cells that come off
felt horny
• felt sexually aroused, was sexually excited

horny را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یه بابایی
محاوره ای و خودمونی ح*شری. You are so horny. شاخدار هم میشه گفت (horn به معنای شاخ).
هورنی
همون حشری شدنه اهل کاراش زیاد شنیدن
سیس دکل
حشری.. جنده.. کسی که علاقه به سکس داشته باشه فراوووووون!
هورنی
حشری شدن
Bts
کسی ک علاقه زیادی ب سکس داشته باشه
Dark Light
حشری - شهوتی

Mmm damn your making me fuckin horny talking like that
How bout we roleplay, you be the monkey I be the cock the monkey sucks
Horny
کسی که علاقه زیادی به سکس داره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی horny

کلمه : horny
املای فارسی : هٔرنی
اشتباه تایپی : اخقدغ
عکس horny : در گوگل

آیا معنی horny مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )