برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hook someone up

hook someone up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

English User
به کسی برای خرید محصول کمک و راهنمایی کردن(مثل افرادی که در فروشگاه ها برای راهنمایی مشتریان استخدام شده اند)
Mosi
چیزی را برای کسی ردیف کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی hook someone up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )