برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

honoured

واژه honoured در جمله های نمونه

1. He will be always honoured by the people.
[ترجمه ترگمان]او همیشه مورد احترام مردم قرار خواهد گرفت
[ترجمه گوگل]او همیشه توسط مردم احترام خواهد گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was treated as an honoured guest.
[ترجمه ترگمان]به عنوان یک مهمان افتخاری با او رفتار می‌کردند
[ترجمه گوگل]او به عنوان یک مهمان افتخار درمان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They celebrated their win, in time - honoured fashion, by spraying champagne everywhere.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برنده خود را با استفاده از spraying شامپاین در همه جا جشن گرفتند
[ترجمه گوگل]آنها در طول زمان - به طور مداوم - با اسپری کردن شامپاین در همه جا پیروز شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She has never been properly honoured in her own country.
[ترجمه ترگمان]او هرگز در کشور خودش به درستی مورد تقدیر قرار نگرفته است
[ترجمه گوگل]او هرگز در کشور خود به درستی نادیده گرفته نشده است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه honoured به انگلیسی

honoured
• respected, esteemed, held in high regard ((alsor honored)
time honoured
• a time-honoured way of doing something has been used for a very long time.

honoured را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
مفتخر
na
افتخار کردن
سعید
محترم شمرده میشود
علی اصغر سلحشور
مهم، پرافتخار، برجسته، شناخته شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی honoured مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )