برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1440 100 1

honk

/ˈhɑːŋk/ /hɒŋk/

معنی: صدای خوک یا گراز
معانی دیگر: قات قات کردن، (اتومبیل) بوق زدن، (صدای غاز) قات قات، هر صدای مشابه قات قات (مثلا صدای بوق اتومبیل)، امر، صدای غاز وحشی یا بوق ماشین وامثال ان

بررسی کلمه honk

اسم ( noun )
(1) تعریف: the harsh, resonant sound made by a goose.

(2) تعریف: any sound resembling this, such as the sound of an automobile horn.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: honks, honking, honked
(1) تعریف: to make the sound of a honk.

(2) تعریف: to cause an automobile horn to sound.
فعل گذرا ( transitive verb )
مشتقات: honker (n.)
• : تعریف: to cause (an automobile horn) to sound.

واژه honk در جمله های نمونه

1. please don't honk your horn near the hospital!
لطفا در نزدیکی بیمارستان بوق نزنید!

2. He gave us a honk on his horn as he drove off.
[ترجمه محمد مهدی] او به هنگام پیاده شدن از ماشین بوق زد
|
[ترجمه ترگمان]وقتی داشت می‌رفت بوق بوق به ما داد
[ترجمه گوگل]او به هنگام خروج از او، صدای خود را به ما داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Why did he honk at me?
[ترجمه ترگمان]چرا اون به من اشاره کرد؟
[ترجمه گوگل]چرا او به من اعتماد کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No need to honk the horn under such a traffic block.
[ترجمه ترگمان]لازم نیست بوق بوق بزنی
[ترجمه گوگل]بدون نیاز به شاخ کردن زیر چنین بلوک ترافیک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Hor ...

مترادف honk

صدای خوک یا گراز (اسم)
honk

معنی کلمه honk به انگلیسی

honk
• sound of a car horn; call of a goose
• cause the horn of a car to sound, beep the horn of a car
• if you honk the horn of a vehicle or if the vehicle's horn honks, it produces a short loud sound.

honk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

N8A2S
sound the horn of a car
shiva_sisi‌
sound the horn of a car
Mr.ashegh
صدای بوق
@.y.d.@
sound the horn of a car/بوق زدن
mr. kamrani
sound the horn of a carصدای بوق ماشین
Fateme
دستم موقع رفتن بوق زد.
Bahman M
بوق بوق کردن
نبطددونکگ
بوق یا صدای خوک
نظری
بوق زدن
Amirali.ghaff..i
بوق زدن
Sana
صدای بوق
H
بوق زدن
گمنام
بوق زدن
Mohammad
صدای خوک یا گراز
Kjh
صدای خوک یاگراز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی honk
کلمه : honk
املای فارسی : هنک
اشتباه تایپی : اخدن
عکس honk : در گوگل

آیا معنی honk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )