برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

homophily

homophily را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
هم رنگی، درجه شباهت هر دو نفری که با هم در یک کنش متقابل و متعامل هستند و در برخی خصوصیات مثل عقاید و ارزش ها، آموزش یا موقعیت اجتماعی شبیه هم هستند.
ارفع
همسانی و همگنی
مصطفی حقی
همگن گرایی
طاهر شریعت‌پناهی
همسان‌دوستی، شبیه‌دوستی، مشابهت‌دوستی، همسان‌گزینی، شبیه‌گزینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی homophily مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )