برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

home free


(خودمانی - در رسیدن به هدف یا پیروزی) محرز، حتمی الوقوع

واژه home free در جمله های نمونه

1. John was home free in the presidential election.
[ترجمه کریمی] پیروزی جان در انتخابات تقریبا محرز بود
|
[ترجمه ترگمان]جان در انتخابات ریاست‌جمهوری آزاد بود
[ترجمه گوگل]جان در انتخابات ریاست جمهوری آزاد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Are you home free in the game?
[ترجمه ترگمان]آیا شما در این بازی آزاد هستید؟
[ترجمه گوگل]آیا در خانه بازی رایگان دارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Beijing visitors: We Wuhuanyinei Songpiao your home free charge, to vote on - line payment or remittance.
[ترجمه ترگمان]بازدیدکنندگان پکن: ما به شما اجازه می‌دهیم که بار رایگان خانه خود را پرداخت کرده و به پرداخت - خط یا پرداخت پول رای دهید
[ترجمه گوگل]بازدیدکنندگان پکن: ما Wuhuanyinei Songpiao اتهام رایگان خانه شما، برای رای دادن بر روی خط پرداخت و یا انتقال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

home free را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
having successfully achieved or being within sight of achieving one's objective
In a secure or comfortable position, especially because of being certain to succeed
پیروزی (برد)ش حتمیه
خیالش راحته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی home free

کلمه : home free
املای فارسی : حومه فری
اشتباه تایپی : اخئث بقثث
عکس home free : در گوگل

آیا معنی home free مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )