برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

hold tight

بررسی کلمه hold tight

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to keep one's position or opinion and await further events.
مشابه: hold

واژه hold tight در جمله های نمونه

1. "Hold tight!" She increased her grip.
[ترجمه ترگمان]\" محکم بچسب! او فشار خود را افزایش داد
[ترجمه گوگل]'تنگ نگه دارید!' او دست خود را افزایش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hold tight when you ride at the back of your brother's scooter.
[ترجمه ترگمان]وقتی پشت the برادرت رانندگی می‌کنی محکم بگیر
[ترجمه گوگل]هنگام رانندگی در پشت روروک مخصوص بچه های برادرتان، تنگ کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Hold tight to the handrail!
[ترجمه ترگمان]محکم بچسب به the
[ترجمه گوگل]نگه داشتن تنگ به دستبند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hold tight and don't let go of my hand.
[ترجمه ترگمان]محکم بگیر و دست مرا رها نکن
[ترجمه گوگل]نگه داشتن تنگ و اجازه ندهید از دست من
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5 ...

hold tight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حیدری
در آغوش گرفتن, نگران نباش, وایسا, سفت بچسب
ستایش
Hold on tight
محکم بچسب
امیر حسین مرادی سیزکوهی
سفت چسبیدن ، در آغوش گرفتن = hag و.....
موفق باشید
امیر حسین مرادی
A.moradi English
Truly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hold tight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )