برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

hoity toity

/ˌhɔɪtiˌtɔɪti/ /ˌhɔɪtiˌtɔɪti/

سبکسر، مغرور، خودپسند، کج خلق

بررسی کلمه hoity toity

صفت ( adjective )
(1) تعریف: affecting superiority; self-important, pompous, or haughty.
مشابه: haughty, pretentious, supercilious

(2) تعریف: overly sensitive to real or imagined offenses; huffy.
اسم ( noun )
حالات: hoity-toities
• : تعریف: arrogance, self-importance, or pomposity.

معنی کلمه hoity toity به انگلیسی

hoity toity
• arrogant, snobbish, disdainful, haughty; giddy; featherbrained

hoity toity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
الکی خوش
Figure
خودپسند، خود بزرگ بین، it's a rhyming phrase
Walking with the nose in air
1- A person with an air of assumed importance
think that they are better than other people.
Snobbish, haughty , disdainfully proud and unfriendly , arrogantly superior and disdainful,
2- thoughtlessly silly or frivolous : flighty.
Reyhane
پرافاده و مغرور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hoity toity

کلمه : hoity toity
املای فارسی : هیتی تیتی
اشتباه تایپی : اخهفغ فخهفغ
عکس hoity toity : در گوگل

آیا معنی hoity toity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )