برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

hobnail

/ˈhɑːbˌnel/ /ˈhɒbneɪl/

معنی: دهاتی، روستایی، گل میخ، میخ سرپهن
معانی دیگر: (برای تخت و پاشنه کفش) گل میخ، میخ پوتین، هر چیز تزئینی گل میخ مانند (مثلا میخ های سرقلمبه ی روی برخی از مبل ها)، گل می، می  سرپهن

بررسی کلمه hobnail

اسم ( noun )
• : تعریف: a short nail with a wide head, used on the soles of heavy shoes or boots to protect against wear.

واژه hobnail در جمله های نمونه

1. Not unless the climber had been wearing hobnailed boots.
[ترجمه ترگمان]مگه اینکه the کفش پاشنه‌بلند داشته باشه
[ترجمه گوگل]مگر اینکه کوهنورد با پوشیدن چکمه های شلواری کار نکرده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The larder's all bare except for some hobnailed cheese and suicide biscuits.
[ترجمه ترگمان]خوراک گوشت خوک بود به غیر از پنیر میخ وند و بیسکوئیت خودکشی
[ترجمه گوگل]همه جاروبرقی ها بجز بعضی از پنیر های شسته شده و بیسکویت های انتحاری باریک هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Do red hobnail and hobnail of prop drawing form have without distinction?
[ترجمه ترگمان]آیا hobnail قرمز و hobnail فرم پذیرایی بدون هیچ تمایزی وجود دارند؟
[ترجمه گوگل]آیا نوشیدنی های قرمز و نوشیدنی از فرم قرعه کشی بدون تمایز وجود دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Papillary thyroid carcinoma with prominent hobnail features: a new aggressive variant of moderately differentiated papillary carcinoma.
[ترجمه ترگمان]غده تیروئید Papillary با ویژگی‌های برجسته hobnail ...

مترادف hobnail

دهاتی (اسم)
peasant , backwoodsman , villager , chuff , carl , clodhopper , boor , yokel , churl , hobnail , kern , villein
روستایی (اسم)
farmer , peasant , villager , clodhopper , boor , bucolic , commoner , cottager , yokel , churl , hobnail , georgic , kern , ruralist
گل میخ (اسم)
nail , stud , doornail , hobnail , spile
میخ سرپهن (اسم)
nail , hobnail

معنی hobnail در دیکشنری تخصصی

hobnail
[عمران و معماری] میخ سر پهن

معنی کلمه hobnail به انگلیسی

hobnail
• large-headed nail used for protecting the soles of heavy boots
• put hobnails on the soles of boots
hobnail boot
• hobnail boots or hobnailed boots are heavy boots with short nails put in underneath to make them wear out less quickly.

hobnail را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hobnail

کلمه : hobnail
املای فارسی : هبنیل
اشتباه تایپی : اخذدشهم
عکس hobnail : در گوگل

آیا معنی hobnail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )