برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

hobbyist

واژه hobbyist در جمله های نمونه

1. These are ideal for the amateur breeder or hobbyist who overwinter fish.
[ترجمه ترگمان]این ها برای پرورش‌دهنده آماتور یا تفننی که ماهی را پرورش می‌دهد، ایده‌آل هستند
[ترجمه گوگل]اینها ایده آل برای پرورشدهنده آماتور و یا علاقه مندان است که ماهی های زمستان را جمع می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Others will divine whether the Martins were lucky hobbyists or party stooges.
[ترجمه ترگمان]دیگران خواهند فهمید که آیا این Martins دوستداران خوش‌شانس یا stooges حزبی بودند یا نه
[ترجمه گوگل]دیگران می خواهند که آیا مارتینز علاقمند به خوش شانسی است یا خیرخواه حزب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Before the hobbyists even integrated the word into their lexicon, Raskin was a student of interface.
[ترجمه ترگمان]راسکین قبل از این که این کلمه را در واژه‌نامه آن‌ها ادغام کند، دانشجو رابط بود
[ترجمه گوگل]قبل از اینکه علاقه مندان حتی کلمه را به لغات خود اضافه کنند، Raskin دانش آموز رابط بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Schools and hobbyists - the kind of people who own home computers - are among the biggest customers.
...

معنی کلمه hobbyist به انگلیسی

hobbyist
• person with a hobby, person with a favorite activity

hobbyist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
a person who pursues an activity in their spare time for pleasure
کامران بهمنی
علاقمند آماتور، اهل سرگرمی
Figure
A person who is very interested in a particular hobby and spends a lot of time on it
Im an English language hobbyist.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی hobbyist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )