برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

hobbledehoy

/ˈhɒbldɪhoɪ/ /ˈhɒbldɪhoɪ/

معنی: ادم تازه بالغ، کره اسبی که تازه بالغ شده
معانی دیگر: پسربچه یا جوانک دراز و لق لقو، پسر دست و پا چلفتی

واژه hobbledehoy در جمله های نمونه

1. Attaching importance to developing of the elderly and hobbledehoy tourism products.
[ترجمه ترگمان]اهمیت ویژه‌ای برای توسعه محصولات گردشگری سالخوردگان و hobbledehoy وجود دارد
[ترجمه گوگل]پیوستن اهمیت به توسعه محصولات سالخوردگان و محصولات hobbledehoy
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hobbledehoy. An unusual mailbox seen on the road to Blackball, West Coast of New Zealand's South Island.
[ترجمه ترگمان]hobbledehoy یک صندوق پستی غیرمعمول در جاده to، ساحل غربی جزیره جنوبی نیوزیلند دیده می‌شود
[ترجمه گوگل]هابلد هوی یک صندوق پستی غیرمعمول در جاده بلکبال، ساحل غربی جزیره جنوبی نیوزلند دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Young gymnasts often appear a no clear causal ache in hobbledehoy in work when they exercises all kinds specialty gym of item. And that treatment is of no effect.
[ترجمه ترگمان]gymnasts جوان اغلب در زمانی که تمام انواع باشگاه ورزشی را تمرین می‌کنند هیچ دردی clear در کار پیدا نمی‌کنند و این رفتار هیچ تاثیری ندارد
[ترجمه گوگل]جوانان ژیمناستیک اغلب در هنگام کار در هنگام کار کردن با انواع ورزشگاه خاصی از آیتم های گوناگون ظاهری ناشی از آلودگی را در هوبلد هوی مشاهده می کنند و این درمان هیچ اثری ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بن ...

مترادف hobbledehoy

ادم تازه بالغ (اسم)
hobbledehoy
کره اسبی که تازه بالغ شده (اسم)
hobbledehoy

معنی کلمه hobbledehoy به انگلیسی

hobbledehoy
• boy maturing into manhood; clumsy or awkward boy

hobbledehoy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
کره اسبى که تازه بالغ شده، آدم تازه بالغ
پسر دست و پا چلفت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی hobbledehoy

کلمه : hobbledehoy
املای فارسی : هببلدهی
اشتباه تایپی : اخذذمثیثاخغ
عکس hobbledehoy : در گوگل

آیا معنی hobbledehoy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )