برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

hobbes

/ˈhɑːbiz/ /ˈhɑːbiz/

تاماس هابز (فیلسوف انگلیسی)

واژه hobbes در جمله های نمونه

1. Both personally, and in his political philosophy, Hobbes placed a high premium on peace and stability.
[ترجمه ترگمان]هابز هر دو شخصا، و در فلسفه سیاسی خود، حق بیمه بالایی را در زمینه صلح و ثبات قرار داد
[ترجمه گوگل]هابز هر دو شخصا و در فلسفه سیاسی خود حق بیمه بالا برای صلح و ثبات گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One, deriving from Hobbes and Locke, regards the consent given as an expression of rational enlightened self-interest.
[ترجمه ترگمان]یکی، ناشی از هابز و لاک، با توجه به رضایت ارایه‌شده به عنوان ابراز تمایل عقلانی روشن فکری
[ترجمه گوگل]یکی، که از هابز و لاک آمده است، رضایت را به مثابه بیان ذات صحیح روشنفکرانه مورد توجه قرار می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Hobbes outlines how the methodical procedures of resolution and composition will result in such a science.
[ترجمه ترگمان]هابز توضیح می‌دهد که چگونه رویه‌های منظم تفکیک و ترکیب منجر به چنین دانشی خواهد شد
[ترجمه گوگل]هابز نحوه روشهای روشبندی رزولوشن و ترکیب را در چنین علمی نتیجه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. According to Hobbes, law is a command, ...

معنی کلمه hobbes به انگلیسی

hobbes
• family name; thomas hobbes (1588-1679), english philosopher and writer, author of "leviathan"
thomas hobbes
• (1588-1679) english philosopher and writer, author of "leviathan"

hobbes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نيره جودي
توماس هابْز (به انگلیسی: Thomas Hobbes) (زادهٔ ۵ آوریل ۱۵۸۸ در انگلستان — درگذشتهٔ ۴ دسامبر ۱۶۷۹ ) یکی از فیلسوفان سیاسی برجستهٔ انگلستان بود که بیشتر به سبب کارهایش در فلسفهٔ سیاسی و کتاب لِوایِتان (به لاتین: Leviathan) شهرت دارد. این کتاب در سال ۱۶۵۱ نوشته شده و بنیان بسیاری از نظریه‌های قرارداد اجتماعی را در فلسفهٔ سیاسی به وجود آورده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hobbes

کلمه : hobbes
املای فارسی : هابز
اشتباه تایپی : اخذذثس
عکس hobbes : در گوگل

آیا معنی hobbes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )