برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
hit - the - scence

hit the scence

hit the scence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
(فناوری، چیزهای نو) پدیدار شدن، پا به عرصه گذاشتن،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی hit the scence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )