برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1385 100 1

hit on the fly printer

معنی hit on the fly printer در دیکشنری تخصصی

hit on the fly printer
[کامپیوتر] چاپگری که در آن کاغذ و یا مکانیزم چاپ در حالت ثابتی هستند به نحوی که شروع و توقفی مورد نیاز نمی باشد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hit on the fly printer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )