برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1412 100 1

his bark is worse than his bite


هارت و پورت او زیاد است، اهل عمل نیست ولی سر و صدایش زیاد است

معنی کلمه his bark is worse than his bite به انگلیسی

his bark is worse than his bite
• he looks or sounds scarier than he really is

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی his bark is worse than his bite
کلمه : his bark is worse than his bite
املای فارسی : هیس برک ایز ورس تحن بایت
اشتباه تایپی : اهس ذشقن هس صخقسث فاشد اهس ذهفث
عکس his bark is worse than his bite : در گوگل

آیا معنی his bark is worse than his bite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )