برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1431 100 1

him

/hɪm/ /hɪm/

معنی: او را، به او
معانی دیگر: (ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد مذکر) به او، مخفف : علیاحضرت، اعلیحضرت همایونی، او را ان مرد را، به او به ان مرد

بررسی کلمه him

ضمیر ( pronoun )
• : تعریف: the male human or animal already mentioned (considered as an object of a verb or preposition).

- Can we see him?
[ترجمه ...] ما میتونیم اورا ببینیم
|
[ترجمه ترگمان] میتونیم ببینیمش؟
[ترجمه گوگل] آیا می توانیم او را ببینیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه him در جمله های نمونه

1. allow him greater latitude in expressing his opinion
برای بیان عقایدش به او آزادی بیشتری بدهید.

2. ask him to get off my tail
از او بخواه که دست از سرم بردارد (دنبال من راه نیفتد).

3. below him are five regional offices
پنج اداره‌ی محلی زیر نظر اوست.

4. comfort him for he is sad
او را دلداری بده زیرا که مغموم است.

5. convincing him was quite a job
مجاب کردن او کار کاملا شاقی بود.

6. fining him will be a deterrent to others
جریمه کردن او عامل بازدارنده‌ای برای دیگران خواهد بود.

7. give him a break; he is a beginner
به او سختگیری نکن‌; تازه کار است.

8. have him do this first
اول بده این کار را بکند.

9. leave him alone for now, he is in a very bad mood
الان سراغش نرو که خلقش خیلی تنگ است.

10. leave him alone, he is busy doing his homework!
سر به سرش نگذار; دارد مشق می‌نویسد!

11. let him go hang!
بگذار هر غلطی می‌خواهد بکند!

12. let him make one false move and i'll have him imprisoned!
اگر یک کار خطا بکند،می‌دهم زندانش بکنند!

...

مترادف him

او را (ضمير)
him
به او (ضمير)
him

معنی عبارات مرتبط با him به فارسی

نتوانستم او راوادار کنم بماند حریف اونشدم بماند
کسیراکه، انرا که
وای براو، وای بحال او
کارها بدست او می گردد، او مدارهمه اموراست
ازاوحذرکنید

مخفف him

عبارت کامل: His Infernal Majesty
موضوع: موسیقی
هیم (HIM) یک گروه موسیقی راک فنلاندی است. این گروه در سال ۱۹۹۵ توسط وکالیست ویله والو، گیتاریست میکو لیندستروم و نوازنده بیس میکو پانانِن ایجاد شده است.

معنی کلمه him به انگلیسی

him
• specific male; to a specific male
• you use him to refer to a man, boy, or male animal that has already been mentioned or whose identity is known. him is used as the object of a verb or preposition.
• him can also be used to refer to someone whose sex is not known or stated; some users of english prefer `him or her' or `them' to be used instead. him is used as the object of a verb or preposition.
adopted him
• took him as one's own child
afraid for him
• feared for his welfare, frightened for his safety, worried about him
agreed with him
• concurred with him, shared his opinion, accepted his opinion
angry at him
• upset with him, enraged by him
angry with him
• upset with him, enraged by him
annoyed him
• bothered him, irritated him, aggravated him
appealed to him
• was attractive to him, interested him
appeased him
• pacified him, calmed him
applauded him
• clapped hands for him, cheered for him
argued with him
• debated him, disputed with him
as fast as his legs can carry him
• as quickly as he can, as quickly as possible
ascribed to him
• attributed to him, imputed to him
attached to him
• bound to him, connected to him
attributed to him
• ascribed to him, related to him, associated with him
beat him
• h ...

him را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
اون را
آن را
AliAsgharAbbasi
او(فقط برای آقایان)
ابوالفضل فتحی
او مرد را
ب ان مرد
tinabailari
Mike didn't have any money with him
مایک هیچ پولی با خودش نداشت 🛀🏼🛀🏼
محمدرضا ایوبی صانع
You know who's not? Him.Joker'2019
می دونی اون کی نیست؟
خودش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی him
کلمه : him
املای فارسی : هیم
اشتباه تایپی : اهئ
عکس him : در گوگل

آیا معنی him مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )