برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

high risk

معنی high risk در دیکشنری تخصصی

high risk
[بهداشت] در معرض خطر

معنی کلمه high risk به انگلیسی

high risk
• high level of danger, high level of uncertainty
high risk individual
• person who takes dangerous chances; person who belongs to a risk group

high risk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر اسلامی
...involving a risk of death, injury, failure etc
پر خطر - صفته و قبل از اسم میاد

high-risk investment
سرمایه گذاری پر خطر

@لَنگویچ


معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی high risk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )