برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

hideaway

/ˈhaɪdəˌwe/ /ˈhaɪdəweɪ/

معنی: نهانگاه، فراری، فرار، مخفی گاه
معانی دیگر: گریزگاه

بررسی کلمه hideaway

اسم ( noun )
(1) تعریف: a place suitable for hiding; hideout.
مشابه: lair

(2) تعریف: a secluded or remote location.
مشابه: seclusion

- a mountain hideaway for vacationing
[ترجمه ترگمان] یک پناه‌گاه کوهستانی برای گذراندن تعطیلات
[ترجمه گوگل] یک کوه پنهانی برای تعطیلات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: capable of being hidden, as a bed that folds into a wall or piece of furniture.

واژه hideaway در جمله های نمونه

1. a secret hideaway
نهانگاه دور افتاده

2. a thieves' hideaway
گریزگاه دزدان

3. The bandits fled to a remote mountain hideaway.
[ترجمه ترگمان]راهزنان به پناه‌گاه کوهستانی دوردست پناه بردند
[ترجمه گوگل]راهزنان به یک کوهستانی از راه دور فرار کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If he had another well-stocked hideaway like this, he could stay holed up for months.
[ترجمه ترگمان]اگه یه اتاق مخفی دیگه داشته باشه میتونه ماه‌ها دوام بیاره
[ترجمه گوگل]اگر او یکی دیگر از مخفیانه ذخیره شده مانند این بود، او می تواند برای ماه ها نگهداری شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He escaped to his hideaway in the country at weekends.
[ترجمه ترگمان]او در اواخر هفته به پناه‌گاه خود در ییلاق رفت
[ترجمه گوگل]او در تعطیلات آخر هفته به سراغ او میرود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I am nowhere, suspended in a hideaway.
...

مترادف hideaway

نهانگاه (اسم)
background , cache , hideaway
فراری (اسم)
hideaway , bolter , runaway , fugitive , defector , escapee , deserter , refugee , flyaway , lamster
فرار (اسم)
defection , breakaway , escape , getaway , hideaway , guy , bolter , runaway , fugitive , defector , deserter , escapement , desertion , scape , flyaway , lam
مخفی گاه (اسم)
sanctuary , hideaway , hide-out

معنی کلمه hideaway به انگلیسی

hideaway
• concealed place, hiding place, hideout, shelter
• a hideaway is a place where you go to get away from other people.

hideaway را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
نهانگاه، مخفي گاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hideaway
کلمه : hideaway
املای فارسی : هیدیوی
اشتباه تایپی : اهیثشصشغ
عکس hideaway : در گوگل

آیا معنی hideaway مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )