برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

hi there

معنی کلمه hi there به انگلیسی

hi there
• hey there, hello there, hello to you

hi there را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ندا
وقتی شما وارد مغازه ای میشید و صاحب مغازه رو نمی بینید در واقع با گفتن Hi there هم سلام کردید هم او رو صدا زدید .
این عبارت برای سلام کردن به یک مخاطب ناشناس بکار میره .
حنانه
بیشتر برای صدا زدن افراد ناشناس بکار میره😉
sari
بیشتر درفضاهای بسته به کار میرود😊
یگانه
بنظرمن یعنی سلام کردن به یک فرد غریبه
فاطمه
سلام صمیمانه خطاب به جمع
حمیده
ما در فارسی میگیم یالا, hi there در واقع همان سلام (یالا ) هست
یاسمین
به نظر من یعنی سلام کردن به یک فرد غریبه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی hi there مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )