برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
here - is - the - thing
شبکه مترجمین ایران

here is the thing

here is the thing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم فتحی سلمی
this is the point
دقیقا نکته همینجاست
Sahar Pastel
قضیه اینه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی here is the thing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )