برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
here - is - the - deal
شبکه مترجمین ایران

here is the deal

here is the deal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کارش
داستان از این قراره
Sahar Pastel
Here is the thing/deal : قضیه اینه

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی here is the deal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )