برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

here and now

واژه here and now در جمله های نمونه

1. I'd like a piano, but here and now we haven't enough room.
[ترجمه ترگمان]من پیانو دوست دارم، اما اینجا و حالا به اندازه کافی اتاق نداریم
[ترجمه گوگل]من پیانو را دوست دارم، اما اینجا و اکنون اتاق کافی نداریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm a practicing physician trying to help people here and now.
[ترجمه ترگمان]من یک پزشک تمرین کرده‌ام که سعی می‌کند به مردم اینجا و حالا کمک کند
[ترجمه گوگل]من یک پزشک حرفه ای هستم که در حال تلاش برای کمک به مردم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To be able to live fully in the here and now, one must first learn how to honour the past.
[ترجمه ترگمان]برای زنده ماندن در اینجا و حالا، اول باید یاد بگیرم که چگونه گذشته را گرامی بداریم
[ترجمه گوگل]برای اینکه بتوانید به طور کامل در اینجا و حال زندگی کنید، ابتدا باید یاد بگیرید چگونه به افتخار گذشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Start living life here and now instead of waiting for that mythical day when you'll be slim.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه here and now به انگلیسی

here and now
• this place at this moment, the present time

here and now را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه ع
همینجا ودرهمین لحظه
درحال حاضر
jahanaks.blog.ir
در همین زمان و مکان
غزال سرخ
اینجا و اکنون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی here and now مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )