برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1398 100 1

here's


مخفف: here is

معنی عبارات مرتبط با here's به فارسی

بسلامتی شما، هنگام نوشیدن
(هنگام آشامیدن یا شروع به کاری) به سلامتی !، به افتخار ...!

معنی کلمه here's به انگلیسی

here's to us!
• phrase said before drinking
here's to you!
• to your health!, cheers! (said before drinking)

here's را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
[در آغاز جمله برای تعارف و دادن چیزی به کسی،معمولا خودمانی]
بفرما ، بفرمایید ، بیا

برای نمونه here's your letter به معنی بفرما،نامه شما

[در آغاز جمله برای اشارهِ معمولا خودمانیِ کسی به چیزی]
ایناهاش
برای نمونه here's a book به معنی ایناهاش،یک کتاب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heres
کلمه : here's
املای فارسی : هرئس
اشتباه تایپی : اثقث'س
عکس here's : در گوگل

آیا معنی here's مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )